OwerCare

De exclusiecriteria zijn er om samen met cliënt en mantelzorger te bepalen of iemand in aanmerking komt voor zorg- en dienstverlening van OwerCare.

  1. De kwaliteit van zorg is in het geding.
  2. De veiligheid van de cliënt, medewerkers of medecliënten is in het geding.
  3. Cliënten met complexe problematiek als voorliggend probleem.
  4. Geen geldig indicatiebesluit.
  5. Het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels, ook niet na herhaal delijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door de zorgaanbieder.
  6. Geen beschikking over een geldig identiteit (ID) document met Burger Service Nummer (BSN).